Homepage
Bestuur
Dirigent
Geschiedenis
Activiteiten
Repetities
Repertoire
Lidmaatschap
Fotoalbum
Sponsors
Gastenboek

 

 

 

Officiëel logo van het "Hasselt's Mannenkoor".

 

                  Geschiedenis van mannenkoorzang in Hasselt.

Om meer over de geschiedenis van mannenkoorzang in Hasselt te weten te komen moet je in de archieven duiken. Uit archieven van de gemeente Hasselt blijkt dat er al sinds 1896 sprake is van een mannenkoor. Dit mannenkoor oefende in een zaaltje van de gemeentelijke bewaarschool. In de 2e wereldoorlog is het toenmalige koor opgeheven omdat men weigerde om door de bezetter voorgeschreven nummers te zingen. Verder is er helaas weinig bekend over mannenkorenzang uit oude vervlogen tijden in Hasselt. Tussen het koor dat opgeheven is in de 2e wereldoorlog en het huidige "Hasselt's Mannenkoor" zijn er in Hasselt nog twee mannenkoren geweest. Het bestaan van deze koren was maar                        van korte duur, respectievelijk twee en vijf  jaar.                     Het huidige "Hasselt's Mannenkoor" is officieel opgericht op                                                     27 oktober 1969.                                                  Op 2 november 2019 is het 50-jarig bestaan gevierd met een       etentje voor koorleden en partners en een groots jubileumconcert.De aanzet tot oprichting is toentertijd gegeven door dhr. W. Nijmeijer en dhr. J. Klein. Zij hebben diverse mannen persoonlijk benaderd en met succes. Hierna werd al snel de eerste  vergadering belegd. Deze vergadering werd gehouden in een zaal van het plaatselijke Hotel Café Restaurant "De Herderin". De zaal werd gratis ter beschikking gesteld door de toenmalige eigenaar dhr. Rozendal. De eerste vergadering werd bezocht door ruim 20 aspirant leden. Men besloot nog niet direkt tot oprichting over te gaan maar over drie weken weer bij elkaar te komen. In deze drie weken werd van iedereen verwacht dat ze minimaal 1 nieuw lid zouden meenemen naar de vergadering. Op de tweede vergadering waren 36 aspirant leden aanwezig. Om van start te kunnen gaan was er een minimum aantal van 40 leden afgesproken. Desondanks werd besloten om met het  "Hasselt's Mannenkoor" van start te gaan en was het nieuwe mannenkoor een feit. Na ruim een jaar was het leden aantal gestegen tot 64, het grootste aantal leden dat het koor ooit gekend heeft. In de 50 jaar van bestaan heeft het koor meerdere dirigenten gekend. Enige illustere dirigenten uit het verleden zijn dhr. Groenewold,                   dhr. Schultink, dhr Huzen, en mevr. Azernikova.                                    De huidige dirigent is mevr. Kleijn Anastasova.                 Een aantal jaren geleden, zo rond de eeuwwisseling, hing het   voortbestaan van het koor aan een zijden draadje. Ook deze periode heeft het koor overleeft en momenteel heeft het koor 39 leden. Met dit aantal kunnen we heel behoorlijk uit de voeten. Het zou echter zeer plezierig zijn als zich nieuwe enthousiaste zangers zouden melden. Je kunt er zeker van zijn dat je met open armen ontvangen wordt.

      Mannen heb je plezier in zingen maar ben je nog steeds                                huiverig om de stap naar ons koor te maken:                                                   Schroom niet langer, wordt lid van                                   het "Hasselt's Mannenkoor". 

 

 

Top
het Hasselt's Mannenkoor | henk.bruins@planet.nl