Homepage
Bestuur
Dirigent
Geschiedenis
Activiteiten
Repetities
Repertoire
Lidmaatschap
Fotoalbum
Sponsors
Gastenboek


                                                      
                                               

                                                   Welkom op de website 

  van: 

 het "Hasselt's Mannenkoor".

E-mail: hethasseltsmannenkoor@gmail.com 


 

 

 

 

 

 

Het "Hasselt's Mannenkoor" is opgericht 27 oktober 1969.

In het jaar 2019 heeft het koor zijn 50-jarig jubileum gevierd met o.a. een groots jubileumconcert in de "Ontmoetingskerk" in Hasselt.

    Het koor bestaat uit 38 zangers en zingt vierstemmig. De stemmen zijn als volgt                     verdeeld,  7 eerste tenoren, 11 tweede tenoren, 12 baritons en 8 bassen.  

   Er wordt zowel a-capella als met instrumentale begeleiding gezongen.

                     Dit onder de artistieke en inspirerende leiding van de dirigent                         mevr. Svetla  Kleijn-Anastasova.

Bij ziekte of anderszins kan er een beroep gedaan worden op dhr. Dick Huzen.

Uit de contributie, inzamelen van oud papier en de jaarlijkse huis aan huis verkoop van appels worden de inkomsten verkregen.

Eén keer per jaar wordt er voor de koorleden met hun dames een reisje georganiseerd. 

 

      Koorfoto genomen op 15 november 2014

      bij de viering van het 45-jarig

                    jubileum in de "Ontmoetingskerk" in Hasselt.               

 

 

Top
het Hasselt's Mannenkoor | henk.bruins@planet.nl